xocdia online info - Trang cá cược uy tín

Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học năm 2023 – 2024

xocdia online info > Chỉ đạo, điều hành > Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học năm 2023 – 2024

UPES – Ngày 24/8/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 4557/BGDĐT-GDTC về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2023 – 2024.

Theo đó, tại Công văn 4557/BGDĐT-GDTC nêu rõ công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, cụ thể như sau:

1. Tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình môn học Giáo dục thể chất (GDTC), bố trí thời gian lên lớp hợp lý, khoa học góp phần nâng cao chất lượng giờ học; đổi mới hình thức, phương pháp dạy học tạo hứng thú, phù hợp với từng đối tượng học sinh và điều kiện của từng cơ sở giáo dục, không gây áp lực cho HSSV; tăng cường huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, các chương trình, dự án nhằm phát triển công tác GDTC và hoạt động thể thao (HĐTT) trường học.

2. Tổ chức các HĐTT gắn liền với nội dung môn học GDTC, đa dạng hóa các hình thức vận động, khuyến khích HSSV tích cực, chủ động tham gia rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất.

Duy trì việc tập luyện thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, dạy các bài võ Cổ truyền, võ Vovinam… cho HSSV.

Triển khai và thực hiện nghiêm túc Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường.

Tăng cường tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp trường, cụm trường, cấp ngành cho HSSV, thành lập đội tuyển tham gia thi đấu các giải thể thao các cấp và cử học sinh tham gia các sự kiện thể thao quốc tế cấp khu vực, châu lục, thế giới (phụ lục kèm theo).

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 1076/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển Giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2021, định hướng đến năm 2025; thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực HSSV theo Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008.

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong đổi mới dạy học và triển khai công tác GDTC, HĐTT; xây dựng cơ sở dữ liệu về sức khỏe trẻ em, HSSV; xây dựng và khai thác hiệu quả kho học liệu số trong hoạt động dạy học của giáo viên, và hoạt động vận động của HSSV.

5. Rà soát và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị dành cho GDTC, HĐTT trong các cơ sở giáo dục; xây dựng kế hoạch phối hợp với cơ quan quản lý về thể dục, thể thao tại địa phương trong việc hỗ trợ sử dụng các công trình thể thao trên địa bàn cho HSSV được tập luyện, thi đấu.

Ngoài ra, đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, yêu cầu các trường học

  • Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ GDĐT về công tác phòng, chống dịch bệnh (COVID-19, Sốt xuất huyết, tay chân miệng, Sởi, Rubella, Cúm A, Đậu mùa khỉ,..) và các bệnh không lây nhiễm trong trường học. Phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế cơ sở để tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho HSSV. Triển khai hiệu quả các nội dung, tài liệu hướng dẫn chăm sóc mắt và nha học đường.
  • Các Sở GDĐT phối hợp với Sở Y tế để chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 980/KH-BYT-BGDĐT ngày 19/7/2023 của Bộ Y tế và Bộ GDĐT về việc phối hợp triển khai kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học từ năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo.

Xem chi tiết tại Công văn 4557/BGDĐT-GDTC ngày 24/8/2023 dưới đây.