xocdia online info - Trang cá cược uy tín

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

xocdia online info

Hội đồng Khoa học - Đào tạo

Ngày 01/3/2023, Hội đồng Khoa học và Đào tạo xocdia online info Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 được kiện toàn theo Quyết định số 150/QĐ-ĐHSPTDTT của Hiệu trưởng xocdia online info Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành viên Hội đồng Khoa học - Đào tạo

Nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, góp phần giúp nhà trường hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhiệm kỳ 2020-2025. Hội đồng Khoa học – Đào tạo xocdia online info Thành phố Hồ Chí Minh có 19 đồng chí, là viên chức trong Trường.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Hội đồng trường và Hiệu trưởng những hoạt động sau: xây dựng quy chế, quy định về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên; xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên; xây dựng đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo, triển khai hoặc hủy bỏ các chương trình đào tạo, đổi mới và phát triển chương trình đào tạo; định hướng phát triển khoa học công nghệ, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, phân công thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng kế hoạch hợp tác với các cơ sở đào tào tạo, cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để triển khai các hoạt động liên quan đến đào tạo, khoa học và công nghệ; đánh giá việc tổ chức và quản lý đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị trong Trường; đề xuất danh sách thành viên Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở; xét tặng danh hiệu cho các cá nhân; kéo dài thời gian làm việc của viên chức, v.v…

 • PGS.TS. Châu Vĩnh HuyChủ tịch Hội đồng
 • PGS.TS. Nguyễn Quang VinhPhó Chủ tịch Hội đồng
 • TS. Nguyễn Kế BìnhPhó Chủ tịch Hội đồng
 • TS. Trần Quang ĐạiThành viên
 • TS. Ngô Hữu PhúcThành viên
 • TS. Võ Anh ThưThành viên
 • Ths. Nguyễn Đắc ThịnhThành viên
 • Ths. Nguyễn Võ Tố QuyênỦy viên thường trực
 • Ths. Phan Thị Huỳnh Thùy DươngThành viên
 • Ths. Giang Chí HảiThành viên
 • Ths. Lê Phước ThậtThành viên
 • Ths. Trịnh Huy CườngThành viên
 • Ths. Nguyễn Minh HuânThành viên
 • Ths. Bùi Quốc ViệtThành viên
 • TS. Phạm Minh QuyềnThành viên
 • TS. Lưu Trí DũngThành viên
 • TS. Nguyễn Hoàng MinhThành viên
 • PGS.TS. Trịnh Hữu LộcThành viên
 • Ths. Nguyễn Ngọc Thanh TrungThư ký Hội đồng