xocdia online info - Trang cá cược uy tín

Hội đồng trường

Hội đồng trường

Ngày 07 tháng 5 năm 2020, xocdia online info Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Quyết định số 1091/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 1092/QĐ-BGDĐT.

Thành viên Hội đồng trường

Hội đồng trường xocdia online info Thành phố Hồ Chí Minh có 15 đồng chí, gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, đại diện tổ chức Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường, một số khoa chuyên môn; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà quản lý, … một số thành viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tại các cơ sở đào tạo liên quan.

 • Ông. Nguyễn Kế BìnhChủ tịch Hội đồng trường
 • Ông. Châu Vĩnh HuyThành viên
 • Ông. Nguyễn Đắc ThịnhThành viên
 • Ông. Phan Lê Tuấn AnThành viên
 • Ông. Nguyễn Thanh ĐềThành viên
 • Ông. Cao Minh QuíThành viên
 • Ông. Nguyễn Đăng KhánhThành viên
 • Ông. Trần Duy KhâmThành viên
 • Ông. Lê Thiện TríThành viên
 • Ông. Trần Quang ĐạiThành viên
 • Ông. Nguyễn Minh HuânThành viên
 • Ông. Lê Phước ThậtThành viên
 • Ông. Nguyễn Quang VinhThành viên
 • Bà. Phan Thị Huỳnh Thùy DươngThành viên
 • Bà. Võ Anh ThưThành viên