xocdia online info - Trang cá cược uy tín

Lịch công tác

xocdia online info > Lịch công tác
 
Thứ Hai (Ngày 18/12/2023)
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Báo cáo tình hình PCCC và hướng xử lý tiếp theo của hạng mục nhà thi đấu. Chuẩn bị triển khai các bước tiếp theo để triển khai Dự án xây dựng KTX CMS-Nhà Bè
Địa điểm:
Thành phần:
Đồng chí Xuân Vũ
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Chuẩn bị hồ sơ hoàn công gửi Sở Xây dựng
Địa điểm:
Thành phần:
Đồng chí: Xuân Vũ, Đăng Bình
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Tiếp tục triển khai xây dựng ngân hàng đề thi
Địa điểm:
Thành phần:
Chủ trì:
Đồng chí Quang Vinh chủ trì
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Chuẩn bị triển khai đưa nội dung giới tính, bình đẳng giới tính vào chương trình giảng dạy 2024
Địa điểm:
Thành phần:
Chủ trì:
Đồng chí Quang Vinh chủ trì triển khai
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Chuẩn bị triển khai các bước cập nhật chương trình giảng dạy theo thông tư 17
Địa điểm:
Thành phần:
Chủ trì:
Đồng chí Quang Vinh chủ trì chỉ đạo các chương trình đào tạo trình độ đại học. Đồng chí Vĩnh Huy chủ trì chỉ đạo các chương trình đào tạo trình độ sau đại học
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 08:00
Nội dung:
Tọa đàm liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học
Địa điểm:
Trường ĐH Tôn Đức Thắng
Thành phần:
Theo phân công
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 08:00
Nội dung:
Rà soát báo cáo tự đánh giá, cơ sở dữ liệu của chương trình đào tạo ngành giáo dục thể chất, giáo dục học, thời hạn đến 12h00 cùng ngày
Địa điểm:
Thành phần:
Ban thư ký, quản lý các đơn vị: phòng Đào tạo – Khảo thí, khoa Đào tạo Sau đại học – Đào tạo quốc tế, phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 09:00
Nội dung:
Tập huấn công tác đánh giá kiểm điểm năm 2023
Địa điểm:
Trực tiếp tại phòng Họp 1. Trực tuyến theo Link
Thành phần:
Bí thư Đảng ủy, chi ủy các chi bộ
Chủ trì:
Ghi chú:
//meet.google.com/twg-hrhj-xdb
Xem chi tiết
Thời gian: 14:00
Nội dung:
Thực hiện báo cáo và cung cấp các minh chứng phục vụ thanh tra tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023
Địa điểm:
Văn phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng
Thành phần:
Khoa Đào tạo Sau đại học – Hợp tác quốc tê, Đoàn Thanh tra
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 16:30
Nội dung:
Lễ kỉ niệm ngày thành lập QĐNDVN
Địa điểm:
Ban CHQS Q5
Thành phần:
Đồng chí Quang Vinh
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thứ Ba (Ngày 19/12/2023)
Thời gian: 07:00
Nội dung:
Lớp Cao học khóa 12 làm thủ tục nhập học
Địa điểm:
Thành phần:
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 17:00
Nội dung:
Họp Ban chấp hành Đoàn trường
Địa điểm:
Văn phòng Đoàn
Thành phần:
Ban chấp hành Đoàn trường
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thứ Năm (Ngày 21/12/2023)
Thời gian: 13:00
Nội dung:
Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực về công tác tổ chức cán bộ
Địa điểm:
Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3
Thành phần:
Theo phân công
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 13:30
Nội dung:
Tổ chức kiểm điểm và đánh giá, xếp loại đảng viên chi bộ Điền kinh - Thể dục năm 2023
Địa điểm:
Phòng họp 1
Thành phần:
Toàn thể đảng viên chi bộ Điền kinh - Thể dục
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thứ Sáu (Ngày 22/12/2023)
Thời gian: 08:00
Nội dung:
Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực về công tác tổ chức cán bộ
Địa điểm:
Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3
Thành phần:
Theo phân công
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 08:30
Nội dung:
Hội thảo phát triển các mô hình sinh kế, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững
Địa điểm:
Trường ĐH Cần thơ
Thành phần:
Theo phân công
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 09:00
Nội dung:
Họp chi ủy Lý luận
Địa điểm:
Văn phòng Khoa Đại cương - Y sinh
Thành phần:
Chi ủy Lý luận
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 13:30
Nội dung:
Họp chi bộ Lý luận
Địa điểm:
Văn phòng Khoa Đại cương - Y sinh
Thành phần:
Đảng viên Chi bộ Lý luận
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 15:00
Nội dung:
Họp giao ban công tác kiến tập sư phạm và thực tập sư phạm
Địa điểm:
Hội trường A
Thành phần:
Ban chỉ đạo công tác, KTSP – TTSP, giáo, viên CVHT khoá, ĐH15, các nhóm, trưởng của giáo sinh
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thứ Bảy (Ngày 23/12/2023)
Thời gian: 07:30
Nội dung:
Hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp thạc sĩ
Địa điểm:
Trường ĐHTDTT Bắc Ninh
Thành phần:
Theo Thư mời
Chủ trì:
Ghi chú:
Xem chi tiết
Thời gian: 07:30
Nội dung:
Khám sức khỏe viên chức, người lao động năm 2023
Địa điểm:
Phòng khám Đa khoa DHA Healtcare. 221 221Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Thành phần:
Viên chức và người lao động
Chủ trì:
Ghi chú:
Thời gian khám từ ngày 23/12/2023 đến hết ngày 28/12/2023
Xem chi tiết