xocdia online info - Trang cá cược uy tín

kehoach

Tag

xocdia online info

Kế hoạch tổ chức khám sức khoẻ cho viên chức, người lao động năm 2023

UPES – Ngày 14/12/2023 xocdia online info TP.HCM ban hành Kế hoạch số 1003/KH-ĐHSPTDTT về khám sức khoẻ cho viên chức, người lao động năm 2023 với một số nội dung như sau: xocdia online info TP.HCM phối hợp với Phòng khám đa...
Read More
xocdia online info

Kế hoạch tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023

UPES – Ngày 11/12/2023, xocdia online info TP.HCM (gọi tắt là UPES) ban hành Kế hoạch số 981/KH-ĐHSPTDTT về việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023. Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ...
Read More