xocdia online info - Trang cá cược uy tín

thongbao

Tag

xocdia online info

Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2024

UPES – Ngày 05/12/2023, xocdia online info ban hành Thông báo số 953/TB-ĐHSPTDTT về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 02 ngày, từ ngày 31/12/2023 đến hết ngày 01/01/2024.
Read More
xocdia online info

Thông báo tổ chức thực hiện cập nhật, đồng bộ dữ liệu viên chức với phần mềm CSDL CBCCVC thuộc Bộ GDĐT quản lý

UPES – Ngày 17/11/2023, xocdia online info ban hành Thông báo số 912/TB-ĐHSPTDTT về việc tổ chức thực hiện cập nhật, đồng bộ dữ liệu viên chức với phần mềm CSDL CBCCVC thuộc Bộ GDĐT quản lý.
Read More
xocdia online info

Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2023

UPES - Ngày 22/8/2023, xocdia online info ban hành Thông báo số 620/TB-ĐHSPTDTT về nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2023 04 ngày, từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 04/9/2023.
Read More