xocdia online info - Trang cá cược uy tín

Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2024

xocdia online info > Chỉ đạo, điều hành > Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2024

UPES – Ngày 05/12/2023, xocdia online info ban hành Thông báo số 953/TB-ĐHSPTDTT về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 02 ngày, từ ngày 31/12/2023 đến hết ngày 01/01/2024.

Thông báo đến toàn thể Quản lý các đơn vị, tổ chức – đoàn thể, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên thuộc Trường thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 như sau:

1. Nghỉ Tết Dương lịch năm 2024

  • Tất cả viên chức, người lao động và học viên, sinh viên được nghỉ Tết 02 ngày trong dịp Tết Dương lịch năm 2024, từ ngày 31/12/2023 đến hết ngày 01/01/2024.
  • Ngày 02/01/2024 (Thứ Ba) tất cả viên chức, người lao động và học viên, sinh viên trở lại Trường làm việc, giảng dạy và học tập bình thường.

  2. Trong thời gian nghỉ Lễ, các đơn vị, tất cả viên chức, người lao động, học viên và sinh viên phải thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
  Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới”, thực hiện thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế.
  Nếu có biểu hiện của các triệu chứng nghi nhiễm COVID-19 như sốt, ho, khó thở, mất vị giác, mất khứu giác,… thì phải nghỉ ở nhà và thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời báo cáo chính quyền địa phương nơi cư trú và cơ sở y tế gần nhất để kịp thời xử lý.

  3. Giao Phòng Tổ chức – Hành chính tham mưu lập danh sách phân công viên chức trực Tết thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trong Trường theo sự phân công của Hiệu trưởng; lựa chọn nội dung, tổ chức treo băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2024, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất và khánh tiết đón Tết bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí, tôn vinh nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam.
  Trưởng các đơn vị thuộc Trường gửi thông tin viên chức đơn vị mình tham gia trực Tết Dương lịch về Phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 15/12/2023 để tổng hợp lập danh sách, thông qua Ths. Vũ Đình Hoàng Tùng, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, email: [email protected] .