xocdia online info - Trang cá cược uy tín

Thông báo tổ chức thực hiện cập nhật, đồng bộ dữ liệu viên chức với phần mềm CSDL CBCCVC thuộc Bộ GDĐT quản lý

xocdia online info > Chỉ đạo, điều hành > Thông báo tổ chức thực hiện cập nhật, đồng bộ dữ liệu viên chức với phần mềm CSDL CBCCVC thuộc Bộ GDĐT quản lý

UPES – Ngày 17/11/2023, xocdia online info ban hành Thông báo số 912/TB-ĐHSPTDTT về việc tổ chức thực hiện cập nhật, đồng bộ dữ liệu viên chức với phần mềm CSDL CBCCVC thuộc Bộ GDĐT quản lý.

Thông báo đến toàn thể đơn vị, tổ chức – đoàn thể, viên chức về việc tổ chức thực hiện cập nhật, đồng bộ dữ liệu viên chức với phần mềm cơ sở dữ liệu CBCCVC thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý với một số nội dung như sau:

1. Đối tượng thực hiện cập nhật dữ liệu với phần mềm
Toàn thể viên chức và người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thuộc Trường ĐHSP TDTT TP.HCM.

2. Quy định số hiệu viên chức
Quy định số hiệu viên chức có cấu trúc: [Mã Bộ, ngành, địa phương]+”.”+[Số CCCD]+.”.”[Loại] trong đó:

 • [Mã Bộ, ngành, địa phương] được quy định tại Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành, địa phương.
  Đối với [Mã Bộ, ngành, địa phương] của Bộ Giáo dục và Đào tạo là: G03.
 • [Số CCCD]: Số căn cước công dân;
 • [Loại]: được ký hiệu “VC” – Viên chức; “HĐ” – Hợp đồng lao động, khác.
  Ví dụ: Số hiệu của viên chức là G03.087093005252.VC, Số hiệu của Hợp đồng 68/2000/NĐ-CP là G03.087093005252.HĐ

3. Địa chỉ truy cập phần mềm
Địa chỉ truy cập phần mềm cập nhật, đồng bộ dữ liệu viên chức với phần mềm cơ sở dữ liệu CBCCVC: //bogiaoduc.vnerp.vn/

4. Tài khoản và mật khẩu truy cập
Để đảm bảo thông tin hồ sơ viên chức được bảo mật, đề nghị viên chức, người lao động vui lòng dùng thông tin như sau để đăng nhập vào hệ thống:

 • Tài khoản: G03.Số CCCD.VC (Đối với Hợp đồng 68/2000/NĐ-CP tài khoản đăng nhập sẽ là G03.Số CCCD.HĐ).
 • Mật khẩu: Tên (không dấu, chữ cái đầu viết hoa, các kí tự còn lại là thường) + 4 số cuối của CCCD + ký tự đặc biệt là “@”.
  Ví dụ: Một viên chức có họ tên đầy đủ là: Nguyễn Lê Thanh Bửu Châu có số CCCD: 087093005252 => thì có mật khẩu là: Chau5252@

5. Cách thức nhập dữ liệu vào hệ thống

 • Bước 1: Viên chức đăng nhập hệ thống
  Truy cập vào địa chỉ //bogiaoduc.vnerp.vn/ , đăng nhập vào hệ thống theo thông tin tài khoản/mật khẩu đã được cung cấp.
 • Bước 2: Khai báo cập nhật hồ sơ tự khai
  Viên chức thực hiện rà soát thông tin, khai báo mới hoặc cập nhật các thông tin cá nhân.
 • Bước 3: Lưu thông tin khai báo và Gửi phê duyệt hồ sơ tự khai
  Viên chức thực hiện ấn núi Gửi phê duyệt. Thông tin hồ sơ tự khai sẽ được gửi đến cán bộ làm công tác tổ chức phê duyệt.
  (Tài liệu hướng dẫn và Video nhập dữ liệu vào hệ thống được gửi đính kèm theo Thông báo qua email)

6. Hồ sơ viên chức tự khai
Gồm các nội dung tự khai: Thông tin cơ bản; Thông tin lương, phụ cấp; Quan hệ gia đình; Trình độ đào tạo, chứng chỉ, bồi dưỡng; Tuyển dụng, quá trình công tác; Khen thưởng, kỷ luật; Kết quả đánh giá, phân loại; Thông tin Đảng, Đoàn; Đặc điểm lịch sử bản thân, mục tiêu, sở thích; Hoàn cảnh kinh tế gia đình; Thông tin khác.
Lưu ý: Nhập thông tin tại các trường thông tin có dấu sao (*) màu đỏ là bắt buộc.

7. Thời gian thực hiện
a. Đề nghị Trưởng các đơn vị thuộc Trường triển khai đến viên chức, người lao động về việc tổ chức thực hiện cập nhật, đồng bộ dữ liệu viên chức với phần mềm cơ sở dữ liệu CBCCVC thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý. Do tính cấp bách của công việc Trường ĐHSP TDTT TP.HCM yêu cầu toàn thể viên chức, người lao động khẩn trương, nghiêm túc thực hiện. Thời gian thực hiện cập nhật, đồng bộ dữ liệu viên chức trước 17g00 ngày 20/11/2023.
b. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời trao đổi, phản ánh về Trường ĐHSP TDTT TP.HCM (qua Phòng Tổ chức – Hành chính) để chỉ đạo, giải quyết.
Đầu mối liên hệ: Đ/c Vũ Đình Hoàng Tùng, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, điện thoại: 0903.633.252. Đ/c Nguyễn Lê Thanh Bửu Châu, Chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính, điện thoại: 0948.959.371.